Synonymer till oro

bekymra, oroa, oroad, ängslas, bävan, fasa, fruktan, rädsla, skräck, ångest, fundersamt, grubbel, ängslan, farhåga, frukta, kval, nervositet, olust, oroa sig, oroas, vånda