Synonymer till oriktig

fel, brist, felaktigt, inkorrekt, mankemang, misstag, orätt, felaktig, defekt, inadekvat, osann, falsk