Synonymer till oresonlig

omedgörlig, bångstyrig, krånglig, motsträvig, obeveklig, svår