Synonymer till ordsammansättning

mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt