Synonymer till ordna

administrera, hantera, sköta, arrangera, anordna, fixa, organisera, dona, greja, kirra, laga, lösa, ombesörja, reparera, rodda, skaffa, syssla, uträtta, åtgärda, klara, gruppera, indela, klassificera, sortera, systematisera, inrätta, etablera, grunda, instifta, gradera, klassa, ombestyra, planera, ranka, reda, strukturera, system, förbereda, koka ihop, planlägga, inordna, placera, ordning