Synonymer till order

befallande, auktoritativ, dominerande, befallning, kommando, kommendera, tillsägelse, beställning, bokning, befalla, beordra, bestämma, föra befäl, uppdrag, förordnande, mandat, mission, uppgift