Synonymer till ordbyte

diskussion, debatt, ordväxling, rådslag, samtal, överläggning