Synonymer till orätt

fel, brist, felaktigt, inkorrekt, mankemang, misstag, oriktig, felaktig, defekt, inadekvat, osann