Synonymer till opposition

motsats, antonym, motstånd, antagonism, mothugg, ovilja, resistans, resistens, motsättning, konflikt, otalt