Synonymer till opinion

mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt, ställning, ståndpunkt, tycka, udd