Synonymer till operation

ingrepp, process, bearbetning, förfaringssätt, förlopp, procedur, skeende, utvecklingsskede