Synonymer till oomkullrunkelig

orubblig, bestämd, envis, fast, hårdnackad, obeveklig, orörlig, stabil, stadig, ståndaktig