Synonymer till onödiga frågor

dumhet, dårskap, enfald