Synonymer till omvandling

förändring, ombildning, ombyte, omställning, omväxling, skifte, skiftning, transformation, växling, ändring, konversion, konvertering, transformera, förvandling, förvandla, byte, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, revidering