Synonymer till omtanke

bry sig, tycka, hänsyn, aktsamhet, beaktande, respekt, hänsynsfullhet, omtänksamhet, hänsynstagande, omsorg, omvårdnad, varsamhet, vård