Synonymer till omtala

förtälja, berätta, tala om, omnämna, nämna