Synonymer till omtänksamhet

hänsynsfullhet, omtanke, omsorg, omvårdnad, varsamhet, vård