Synonymer till omstridd

kontroversiell, omtvistad