Synonymer till omständlig

komplicerad, försvårad, invecklad, komplex, krånglig, svår, svårförstådd, omständig