Synonymer till omständighet

faktor, element, variabel, förhållande, affär, frändskap, proportion, relation, sakförhållande, faktum, verklighet