Synonymer till omställning

förändring, ombildning, ombyte, omvandling, omväxling, skifte, skiftning, transformation, växling, ändring, konvertering, övergång, byta, byte, utbyte, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, revidering, brygga, transfer