Synonymer till omsorgsfull

noga, aktsam, detaljerad, grundlig, grundligt, ingående, minutiöst, noggrann, noggrant, ordentlig, petig, rigorös, strikt, pedant, precis, prudentlig, varsam, försiktig, mild