Synonymer till omsorg

omtanke, omtänksamhet, omvårdnad, varsamhet, vård, bry sig, hänsyn, hänsynsfullhet, hänsynstagande, sjukvård, skötsel, försiktighet, behandling, sköta