Synonymer till omskapa

förvandla, ombilda, omforma, transformera, förändra, byta, deformera, modifiera, omarbeta, omdana, omvandla, ändra, omorganisera, byte, förvränga, justera, korrigera, redigera, revidera, skifta