Synonymer till omnejd

närhet, nejd, närmiljö, omgivning, grannskap, krets, miljö, trakt, bygd, distrikt, område, ort, plats, region, zon