Synonymer till omnämna

nämna, ange, sade, uppge, yppa, yttra, omtala, förtälja