Synonymer till omläggning

ändring, byte, förändring, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omställning, omvandling, revidering, skifte