Synonymer till omkommen

död, avliden, bortgång, ej levande, himlafärd, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva