Synonymer till omkastning

vändning, ändring, rotera, byte, förändring, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omläggning, omställning, omvandling, revidering, skifte