Synonymer till omforma

bearbeta, behandla, forma, ombilda, processa, påverka, förvandla, omskapa, transformera, förändra, byta, deformera, modifiera, omarbeta, omdana, omvandla, ändra, rekonstruera, konvertera