Synonymer till omfattning

grad, nivå, rang, ställning, utsträckning, proportion, storlek, vidd, förhållande, storleksförhållande, dimension, format, mängd, extension, mån, omfång, prolongation, utbredning, utbredd