Synonymer till omfattande

extensiv, vida, vidsträckt, allmänt, omfångsrika, stor, utbredd, öppen