Synonymer till omdana

förändra, byta, deformera, modifiera, omarbeta, ombilda, omforma, omskapa, omvandla, ändra, bearbeta, förvandla, rekonstruera, byte, förvränga, justera, korrigera, redigera, revidera, skifta