Synonymer till ombud

agent, representant, spion, delegat, företrädare, ombudsman, förtroendeman, ställföreträdande, ställföreträdare, vice