Synonymer till ombesörja

fixa, anordna, arrangera, dona, greja, kirra, laga, lösa, ordna, reparera, rodda, skaffa, syssla, uträtta, åtgärda, sköta, administrera, gruppera, indela, inrätta, klassificera, ombestyra, organisera, planera, ranka, reda, sortera, strukturera, system, systematisera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vård, vårda