Synonymer till omarbetning

revidering, ändring, översyn, byte, förändring, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omkastning, omläggning, omställning, omvandling, skifte