Synonymer till omaka

udda, annorlunda, besynnerlig, egen, egendomlig, egensinnig, konstig, märklig, ojämn, ovanlig, säregen, underlig