Synonymer till omöjliggöra

hindra, avhålla, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, försvåra, hejda, hämma, mota, motarbeta, motverka, spärra, stoppa, stävja, uppehålla