Synonymer till omöjlig

hopplös, bedrövlig, lönlös, ogenomförbar, ogörlig