Synonymer till olyckshändelse

olycka, haveri, missöde, misär, olycksfall