Synonymer till olycka

haveri, förlisning, krasch, krascha, skeppsbrott, sönder, missöde, misär, armod, olycksfall, olyckshändelse