Synonymer till olust

avsmak, vämjelse, äckel, ängslan, avsky, farhåga, frukta, kval, nervositet, oro, rädsla