Synonymer till olaga

olovlig, förbjuden, otillåten