Synonymer till okonstlad

naturlig, chosefri, oförfalskad, oförställd, oförvanskad, otvungen