Synonymer till oklanderlig

felfri, fullständig, fulländad, intakt, korrekt, perfekt, riktig, fläckfri, obesudlad, ren, hedersam, rättskaffens, ärlig, ärofull, hedervärd, klanderfri, oförvitlig, renhårig, redbar, präktig