Synonymer till ojämn

knölig, kullrig, oregelbunden, udda, annorlunda, besynnerlig, egen, egendomlig, egensinnig, konstig, märklig, omaka, ovanlig, säregen, underlig