Synonymer till oinskränkt

fri, independent, ledig, liberal, lös, lössläppt, obehindrad, obunden, oförhindrad, ohejdad, otvungen, självständig, fullkomlig, absolut, fulländad, hel, komplett, perfekt, total, obegränsad, oändlig