Synonymer till ogenomförbar

omöjlig, hopplös, ogörlig