Synonymer till ogörlig

omöjlig, hopplös, ogenomförbar