Synonymer till ogärna

helst inte, motvilligt, ovilligt